Glantier Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

_

_

Cele projektu

Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług.

_

Planowane efekty

Wzrost przychodów przedsiębiorstwa związany z realizacją inwestycji.

_

Wartość projektu

350 000.00 PLN

_

Wkład Funduszy Europejskich

210 000.00 PLN


Regulamin